Subvencions Com presentar-se i gestionar-les


Activitats en aquesta formació:

Subvencions: Com presentar-se i gestionar-les

Data: 15 de març de 2022

Horari: de 11:00 a 13:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Sou una entitat de l’ESS i voleu presentar-vos a una convocatòria de subvencions? En aquesta
activitat treballarem el cicle de subvencions, repassant-ne els aspectes claus, i identificant els
errors més freqüents.

Dates i format: 15 de març de 11 a 13 hores. Virtual a través de Zoom.

17 de març de 10 a 12 hores. Virtual a través de Zoom.

2 sessions de 2 hores lectives (4 hores en total)

Objectius generals de l’activitat:

- Donar eines a les emprenedores i iniciatives i entitats de l’economia social i solidària
perquè tinguin més coneixements i informació per participar en convocatòries de
subvencions.
- Contribuir a la gestió i enfortiment per garantir la seva viabilitat i continuïtat amb les
màximes garanties
- Facilitar eines de millora de gestió econòmica i financera

Temari complert:

El taller es dividirà en dos mòduls.
- El primer consistirà en una introducció als processos vinculats a la cerca, sol·licitud i
justificació de subvencions.
- En el segon es repassarà una convocatòria de subvencions específica en vigència o
procés i es generarà un espai d’acompanyament per iniciar el seu projecte.

Part teòrica
- Què són i quines tipologies de subvencions existeixen.
- Introducció al cicle de subvencions (Cerca, presentació, reformulació, seguiment i
justificació)
- Com es cerquen les convocatòries (canals, aspectes clau per analitzar-les i identificar-
ne els destinataris i finalitat)
- Com presentar les sol·licituds. Anàlisi de les bases, documentació necessària i formes
de tràmit.
- Què és i com es reformula un projecte.
- Estratègies i eines de seguiment. El control de despeses.
- Aspectes clau per a la justificació tècnica i econòmica
- L’acreditació de les despeses

Part pràctica
- Presentació d’una convocatòria
- Treball individual/grupal al voltant d’una convocatòria específica amb l’acompanyament
de la formadora.


A càrrec de: Marc Vilanova de Facto Cooperativa

Subvencions: Com presentar-se i gestionar-les

Data: 17 de març de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Sou una entitat de l’ESS i voleu presentar-vos a una convocatòria de subvencions? En aquesta
activitat treballarem el cicle de subvencions, repassant-ne els aspectes claus, i identificant els
errors més freqüents.

Dates i format: 15 de març de 11 a 13 hores. Virtual a través de Zoom.

17 de març de 10 a 12 hores. Virtual a través de Zoom.

2 sessions de 2 hores lectives (4 hores en total)

Objectius generals de l’activitat:

- Donar eines a les emprenedores i iniciatives i entitats de l’economia social i solidària
perquè tinguin més coneixements i informació per participar en convocatòries de
subvencions.
- Contribuir a la gestió i enfortiment per garantir la seva viabilitat i continuïtat amb les
màximes garanties
- Facilitar eines de millora de gestió econòmica i financera

Temari complert:

El taller es dividirà en dos mòduls.
- El primer consistirà en una introducció als processos vinculats a la cerca, sol·licitud i
justificació de subvencions.
- En el segon es repassarà una convocatòria de subvencions específica en vigència o
procés i es generarà un espai d’acompanyament per iniciar el seu projecte.

Part teòrica
- Què són i quines tipologies de subvencions existeixen.
- Introducció al cicle de subvencions (Cerca, presentació, reformulació, seguiment i
justificació)
- Com es cerquen les convocatòries (canals, aspectes clau per analitzar-les i identificar-
ne els destinataris i finalitat)
- Com presentar les sol·licituds. Anàlisi de les bases, documentació necessària i formes
de tràmit.
- Què és i com es reformula un projecte.
- Estratègies i eines de seguiment. El control de despeses.
- Aspectes clau per a la justificació tècnica i econòmica
- L’acreditació de les despeses

Part pràctica
- Presentació d’una convocatòria
- Treball individual/grupal al voltant d’una convocatòria específica amb l’acompanyament
de la formadora.


A càrrec de: Marc Vilanova de Facto Cooperativa