Des de Coop Maresme disposem d’una oferta regular de formació en economia social i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’economia social i solidària, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant en constituir el seu propi projecte econòmic. A més de les activitats a l’espai Coop Maresme, també oferim formacions descentralitzades en altres espais comunitaris i seus de l’economia social i solidària.

Oferta formativa

Cicle de formació: "Facilitació de grups i prevenció i transformació de conflictes"

Inici de les sessions: 13 de abril de 2023


Horaris: 16h-18h


Aquest cicle de 3 sessions formatives està pensat per introduir-se en com aplicar la facilitació de grups en moments de conflicte. 

La facilitació és un rol i una eina que es posa a disposició dels grups per acompanyar a transitar diversos moements: de creació, de canvi, de presa de decisió,... i, entre d'altres, de conflicte. Des de l'Esberla facilitem des de l'enfocament del treball de processos  que busca acompanyar els grups a guanyar més consciència de les pròpies dinàmiques i de les que els envolten.

Els conflictes són inherents a les relacions humanes. Connectar amb la perspectiva positiva del conflicte, com proposa la cultura de la pau, és difícil en un món que va escàs de referents de transformació no violenta dels conflictes. Alhora, necessitem acceptar el fet que sempre que ens relacionem ens trobarem, en un moment o altre, amb situacions de conflicte. Com que no podem prevenir els conflictes, és a dir, no podrem evitar que passin, el que podem fer és treballar la prevenció de conflictes, és a dir, estar preparades per a que quan arribin, puguem gestionar-los. Amb els conflictes, transformem relacions i estructures i per això parlem de transformació de conflictes 


Objectius generals de l'activitat 

 • Introduir la facilitació de grups  com una eina clau en la prevenció i la transformació de conflictes 


Objectius específics de l'activitat

 • Conèixer la facilitació de grups
 • Aprendre a identificar conflictes i diferenciar-los d'agressions
 • Incorporar la mirada de la prevenció de conflictes  per plantejar estratègies de treball d'equip basades en la cooperació
 • Descobreix eines per la transformació de conflictes


A qui es dirigeix:

 • Organitzacions, cooperatives  i entotats de l'ESS interessades en introduir-se en la facilitació de grups per millorar la seva relació amb els conflictes


CREA: Programa per a la creació de cooperatives

Inici de les sessions: 25 de abril de 2023


Horaris: 10h-12h; 12h-14h


CREA és un itinerari formatiu impartit per entitats promotores de l'Ateneu per la creació de cooperatives


A qui es dirigeix: 

 • Col·lectius i persones interessades en emprendre de forma col·laborativa i creant un impacte positiu


Metodologia i format:

 • Tallers teorico-pràctics on s'exposaran coneixements i exemples reals per treballar en grup 
 • Sessions virtuals de 2 hores


Objectius: 

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d'una cooperativa
 • Aprofundir en l'estructura jurídic-societària de les cooperatives 
 • Entendre el funcionament de les vinculacions societàries i els règims laborals aplicables
 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització
 • Conèixer i entendre diferents eines comunicatives i de programació
 • Conèixer els eixos i eines per incorporar l'ètica de la cura al nostre projecte


Itinerari:

Sessió I: Model empresarial Cooperatiu (Dimarts 25 d'abril)

Sessió II: Dimensió Jurídica (Divendres 28 d'abril)

Sessió III: Dimensió comercial i de màrqueting (Dijous 4 de maig) 

Sessió IV: Dimensió econòmica i financera (Dimarts 9 de maig)

Sessió V: Dimensió social i laboral (Dijous 11 de maig)

Sessió VI: Dimensió comunicació (Dijous 18 de maig) 

Sessió VII: Dimensió cures (Dimarts 23 de maig)


Aquí assessorem l'ESS! Segell per a gestories

Inici de les sessions: 26 de abril de 2023


Horaris: De 15h a 18h


La Xarxa d’Ateneus cooperatius va posar en marxa fa dos anys el segell “Aquí assessorem l’Economia

Social”. Amb aquest segell es busca reconèixer les gestories i assessories que a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius han superat la formació específica en cooperativisme i Economia Social i Solidària (ESS) i puguin acreditar aquests coneixements tècnics. El segell està validat per les organitzacions del teixit cooperatiu i compta amb el reconeixement de diverses administracions públiques.


La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), formada pels 14 ateneus cooperatius de Catalunya, ha fet possible la coordinació i unificació de continguts i criteris per obtenir aquest segell. Així s’acredita que les gestories que l’obtenen han rebut formació experta sobre la fórmula jurídica cooperativa mitjançant un itinerari formatiu de cinc sessions sobre el règim laboral i societari, el règim econòmic i comptable, el règim fiscal, i el finançament i els recursos econòmics, així com els valors de les cooperatives i les entitats de l’economia social i solidària.


Amb el segell unificat  es potencia una imatge renovada i unificada que permet visualitzar fàcilment a les gestories i assessories que hagin obtingut el segell i es permet que les gestories que l'obtenen han cursat els mateixos continguts arreu de Catalunya. El nou segell, que s’ha dissenyat mitjançant un procés creatiu amb un valor social afegit, inclou un QR que dirigeix a l'Ateneu Cooperatiu de referència permetent una identificació ràpida dels atorgats. A més a més, es canvia la denominació dels antics segells, d' "Aquí es Coopera" a "Aquí assessorem l'Economia Social", ampliant així l'abast objectiu de l'expertesa de les gestories i incloent a tota l'ESS dins dels assessors acreditats.

 

Com es pot obtenir el segell?


 Per aconseguir el segell "Aquí assessorem l'Economia Social" s'ha de seguir tota la formació que inclou uns continguts mínims sobre cooperativisme i economia social. I és que per acompanyar cooperatives i entitats de l’ESS una gestoria ha de conèixer quines són les seves especificitats jurídiques i econòmiques, aquest és l'objectiu de l'itinerari.

 La formació s'ofereix des dels diferents Ateneus Cooperatius de manera totalment gratuïta. Són cursos impartits per professionals qualificats del sector d'un nivell tècnic alt amb el qual s'aconsegueix l'expertesa requerida. El segell es renova cada any amb una acció formativa anual. Aquests cursos anuals de renovació poden estar enfocats a la formació de nous treballadors de la mateixa gestoria o l'aprofundiment en temes més concrets com la transformació, la liquidació d'entitats de l'ESS, les licitacions o procediments de resolució de conflictes entre d'altres.

 

#AquiAssessoremL’ESS

Taller/Acompanyament col·lectiu "Auditoria retributiva i registre retributiu"

Inici de les sessions: 8 de maig de 2023


Horaris: 16h-18h


Formadora Mariona SCCL de l'Esberla

Renovació del segell per a gestories "Aquí assessorem l'ESS!"

Inici de les sessions: 6 de juny de 2023


Horaris: De 15h a 17h


La vostra gestoria ja té el segell "Aquí assessorem l'Economia Social"? Us expliquem com renovar-lo!


És imprescindible que les gestories que ja disposen del segell "Aquí assessorem l'ESS" el renovin anualment per perllongar-ne la seva validesa. Com? És molt senzill: per renovar-lo, només cal que assistiu a una acció formativa anual. Aquests cursos anuals de renovació poden estar enfocats a la formació de nous treballadors de la mateixa gestoria o a l'aprofundiment en temes més concrets com la transformació, la liquidació d'entitats de l'ESS, les licitacions o procediments de resolució de conflictes entre d'altres.


Enguany la sessió de renovació està dedicada a l'Impost de Societats en ESS i s'abordaran diversos casos pràctics, a càrrec de Col·lectiu Ronda. Serà el dimarts 6 de juny de 15h a 17h.

 

#AquiAssessoremL’ESS