Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Tallers/Acompanyaments Col·lectius Projectes Singulars

Descripció

Sessió 1: Dubtes tècnics Convocatòria Projectes Singulars 2023 

Sessió 2:  Pressupost i Pla de viabilitat 

Sessió 3: Reformulació, seguiment i justificació. Projectes Singulars aprovats

Inici de les sessions

8 de maig de 2023

Horaris

10h-12h

Cicle impulsem l’habitatge cooperatiu a Mataró

Descripció

Cicle de tres sessions amb l’objectiu d’establir les bases que permetin crear un primer grup de persones interessades en que hi hagi un projecte d’habitatge cooperatiu autogestionat, comunitari i arrelat al territori de Mataró. Al llarg del cicle s’aniran explicant les claus del model així com s’anirà consolidant el grup.


1. Sessió divulgativa: Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús? 

9 d'octubre de 2023 a les 18.30h


2. Sessió d’imaginaris: Quin es l’habitatge cooperatiu que volem construir? 

20 de novembre de 2023 a les 18h


3. Sessió d’activació: Quines son les fases d’un projecte d’habitatge cooperatiu? 

15 de gener de 2024 a les 18h

Inici de les sessions

9 de octubre de 2023

Horaris

De 18.30 a 20h

Com finançar els nostres projectes culturals i comunicatius a través del micromecenatge.

Descripció

Format on-line


Formació sobre el finançament de projectes culturals a través del micromecenatge.

Inici de les sessions

17 de octubre de 2023

Horaris

10h a 12:30h

Jornades "Fent del Maresme una comarca cuidadora"

Descripció

Jornada organitzada de la mà de Pobles que Cuiden, amb el suport del Consell Comarcal Maresme i la XMESS.

Formada de dues sessions: una pels municipis del baix Maresme (Alella) i una altra pels municipis de l'Alt Maresme (Arenys de Munt). Aquestes sessions estan dirigides tant a representants públics com a persones que formen part dels equips tècnics dels ajuntaments. L'objectiu respon a la necessitat d’abordar el repte de la cura des d’una perspectiva d’integralitat de polítiques, per aquest motiu, són convidades a assistir a la jornada persones de diferents àrees: des de serveis socials fins a salut i gent gran, passant per educació, cultura, igualtat, o ocupació.

Totes les persones requerim cures al llarg de la vida, des que neixem fins que morim. La provisió de cures és, en efecte, un repte per a les polítiques públiques i un element central de les agendes locals. Davant d’aquest repte de present i de futur, tenim el convenciment que cal avançar des del municipalisme cap al reconeixement de la cura com un valor públic que ha d’esdevenir en un dret social i ciutadà, garantint les condicions per a que totes les persones puguin donar i rebre cura adequada a les seves necessitats i projectes de vida, i en el context de les seves comunitats.

En els darrers anys, diversos municipis de la comarca del Maresme han portat a terme interessants iniciatives público-comunitàries per fer dels nostres barris i pobles entorns de cura a través tant de serveis i recursos, com d’espais d’interacció ciutadana. Durant la jornada de treball, compartirem algunes de les iniciatives originades a la comarca, i explorarem de forma conjunta què defineix una comunitat cuidadora i com podem avançar a la nostra comarca per a que totes les persones puguem cuidar i ens sentim cuidades i acompanyades.

Inici de les sessions

20 de octubre de 2023

Horaris

De 10 a 13.30h

Caminant cap a la igualtat salarial: aprèn a fer i a interpretar el registre retributiu de la teva entitat

Descripció


L’entrada en vigor del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes" obliga a totes les empreses que hagin de registrar el seu pla d'igualtat (les de més de 50 persones treballadores, les obligades pel conveni col·lectiu, i aquelles que així ho vulguin de manera voluntarària) a realitzar una auditoria retributiva: una diagnosi sobre els factors que generen bretxa salarial entre dones i homes, i un pla d'accions per eradicar-la, i a tal efecte han de tenir feta una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere i el registre retributiu.

Més enllà del compliment legal, dur a terme una auditoria retributiva permet prendre consciència dels factors que causen (o minven) la bretxa salarial en una entitat en concret, i poder dissenyar mesures i mecanismes per eradicar-la. L’auditoria retributiva és, per tant, una oportunitat de revisió col·lectiva de l’entitat o empresa des d’una perspectiva de gènere, atenent a l’impacte en les condicions materials de les persones que hi treballen.


Objectius generals de l’activitat

 • Comprendre què és la bretxa salarial i els factors que la causen

 • Conèixer les obligacions legals en matèria de registre retributiu i auditoria salarial

 • Comprendre els objectius transformadors i l’abast del procediment del registre i l’auditoria salarial

 • Conèixer i posar en pràctica la metodologia per fer el registre i l’auditoria salarial


Objectius específics de l’activitat:

 • Conèixer les principals novetats legals en matèria de registre retributiu i auditoria salarial

 • Comprendre el marc dels procediments, i la seva utilitat per revisar col·lectivament les condicions de treball des d’una perspectiva feminista

 • Conèixer i testejar les eines creades pel Ministeri d’Igualtat per dur a terme el registre retributiu i l’auditoria salarial

 • Donar resposta als dubtes dels i les participants, en quant a obligacions legals i metodologia

Inici de les sessions

31 de octubre de 2023

Horaris

17h-19h

Cicle formatiu "Comunitats energètiques i cooperativisme"

Descripció

Cicle formatiu sobre fonaments del cooperativisme i funcionament de les cooperatives adreçada a projectes de Comunitats Energètiques Locals que existeixin o que estiguin en procés de constituir-se a la comarca del Maresme. A les sessions parlarem de: principis cooperatius, marc normatiu de les cooperatives, tipologies de cooperatives, òrgans socials de les cooperatives, passos a donar per constituir una cooperativa i de les funcions i les responsabilitats legals que implica ser soci d'aquesta tipologia de cooperativa.


Objectius generals de l'activitat:

 • Donar a conèixer el marc general que situa a les Comunitats Energètiques Locals (CEL's) al si del moviment cooperatiu


Objectius específics de l'activitat: 

 • Adquirir unes nocions bàsiques sobre el funcionament i el marc normatiu que regula a les cooperatives al nostre territori 
 • Aprendre a identificar i distingir els diferents tipus de cooperatives que existeixen (treball associat, consumidors i usuaris, serveis, integrals...) 
 • Conèixer quins són els passos bàsics que s'han de donar per poder constituir una cooperativa. 
 • Conèixer les funcions i les responsabilitats legals que implica ser soci d'una cooperativa  i membre del consell rector.


A qui es dirigeix: A totes les persones interessades en aprendre més sobre el sentit de constituir una comunitat energètica local i vulguin conèixer més sobre el seu funcionament


Continguts temari: 

 • Fonaments del cooperativisme i principis cooperatius 
 • Marc normatiu bàsic de les cooperatives 
 • Tipologies de cooperatives i especificitat de les cooperatives de consum
 • Òrgans socials de les cooperatives 
 • Itinerari bàsics o passos a donar per poder constituir una cooperativa 
 • Aspectes legals de les cooperatives de consum

Inici de les sessions

8 de novembre de 2023

Horaris

16h-18h