Des de Coop Maresme disposem d’una oferta regular de formació en economia social i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’economia social i solidària, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant en constituir el seu propi projecte econòmic. A més de les activitats a l’espai Coop Maresme, també oferim formacions descentralitzades en altres espais comunitaris i seus de l’economia social i solidària.

Oferta formativa

Formació: Com millorar la posició de la nostra cooperativa al mercat

Inici de les sessions: 15 de juny de 2021


Horaris: 10 a 12hDates:  15 i 17 de juny de 10 a 12h


Objectius:

- Millorar el posicionament de la cooperativa en el mercat

- Implantar els instruments de control de gestió més adequats per a contribuir a la consecució de les polítiques estratègiques de l'empresa


Continguts:

- La proposta de valor

- Estudi de mercat

- El client i el producte/servei

- Estratègia de màrqueting


Formació a càrrec de Facto

Formació: Corresponsabilitat i organització del temps i els treballs des d’una perspectiva feminista - PRESENCIAL !

Inici de les sessions: 22 de juny de 2021


Horaris: 10 a 13h


Dates: 22 i 29 de juny de 10 a 13h, presencial, a Cafè de Mar.


Objectius:

- Conèixer les aportacions teòriques crítiques al voltant de l’organització social del temps i els

treballs en les societats capitalistes i patriarcals

- Proporcionar les eines per comptabilitzar i analitzar la desigualtat del temps i els treballs i

reflexionar sobre les dades existents en el context actual de la pandèmia

- Analitzar críticament l’impacte de les polítiques de conciliació laboral i familiar i reflexionar

sobre les possibilitats de transformar el model a partir de polítiques públiques i bones

pràctiques des de la corresponsabilitat social de la cura

- Aplicar el coneixement teòric i pràctic del curs per transformar la cultura del temps i els

treballs a les nostres organitzacions laborals, socials i polítiques


Continguts:

El curs consta de tres sessions online de dues hores que combinen l’explicació teòrica per part de la

formadora, l’aportació de recursos per ampliar la informació i el debat dinamitzat entre les persones

assistents.


L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DEL TEMPS: NEUTRAL AL GÈNERE I AL PODER?

- El temps més enllà del rellotge: una qüestió de poder

- Les crítiques feministes a l’organització social del temps i els treballs

- Comptar per transformar: eines per mesurar el temps i els treballs


REVALORITZAR EL TREBALL DE CURA, AVANÇAR CAP A LA CORRESPONSABILITAT

- La trampa de la conciliació: les dobles i triples presències

- Els impactes de la COVID-19: la crisi de cures al descobert

- Mesures per avançar cap a la corresponsabilitat social de la cura


LA CULTURA DEL TEMPS I ELS TREBALLS A LES NOSTRES ORGANITZACIONS

- La cultura de la productivitat a les organitzacions

- El temps i les desigualtats en la participació social i política

- Eines per una transformació feminista de les organitzacionsFormació a càrrec de l'Esberla

Diada del cooperativisme

Inici de les sessions: 3 de juliol de 2021


Horaris: 11 a 14h


Data i lloc: 3 de juliol al Pati de Can Marchal, a Mataró.


Programa de la jornada


Taula rodona 1 - Les cures en temps de reptes  - 10:30h 

Ponents: pendents de confirmar.


Concert a càrrec de Gessamí Boada - 12:30h