Formació Mesures per la igualtat i l’equitat de gènere a les entitats d’ESS


Activitats en aquesta formació:

Mesures per la igualtat i l’equitat de gènere a les entitats d’ESS

Data: 25 de maig de 2022

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Cafè de Mar

Descripció:

Lloc: Cafè de mar (Matarò)


Organitza: L'Esberla SCCL


Objectius generals de l’activitat: Conèixer les principals mesures a l'abast per tenir unes entitats de l'ESS més igualitàries, equitatives i feministes.


A qui es dirigeix: Entitats i empreses de l'ESS, però oberta a tothom que tingui interès.


Continguts temari:

•      Què inclou i com es fa un pla d’igualtat?

•      Mecanismes de conciliació i corresponsabilitat

•      Organització, valoració i repartiment dels treballs

•      Mecanismes per una participació més inclusiva

•      Eines d’autodiagnosi de gènere en l’àmbit laboral