Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació: Gestió de la participació per espais participatius digitals

Descripció

La formació es realitzarà els dies 20 i 22 d'abril. Us recomanem l'assistència a les 2 sessions per assolir uun coneixement complert.

Es treballarà sobre la gestió de la participació per espais participatius digitals. La primera sessió es treballaran les eines de Miro, Mentimeter i Jamboard i a la segona sessió es treballarà Mural.

Formació a càrrec Hobest


Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Formació: Gestió de la participació per espais participatius digitals - SESSIÓ 1

Sessió conclosa

20 de abril de 2021

10:00 - 12:30 H

Lloc

Telemàtica

Descripció

La formació es realitzarà els dies 20 i 22 d'abril. Us recomanem l'assistència a les 2 sessions per assolir un coneixement complert.

Es treballarà sobre la gestió de la participació per espais participatius digitals. La primera sessió es treballaran les eines de  Miro, Mentimeter i Jamboard i a la segona sessió es treballarà Mural.

Formació a càrrec Hobest.


Descripció de la sessió 1:

Sessió dedicada al coneixement tècnic de de dues pissarres digitals i repàs d’una plataforma per a fer enquestes, votacions i dinàmiques lúdiques

Objectius:

- Conèixer tècnicament les tres eines de participació.

- Conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu de les pissarres i ésser capaços de generar enquestes.

- Practicar i conèixer exemples de dinàmiques que es poden realitzar amb les eines exposades.


Descripció de la sessió 2:

Sessió dedicada al coneixement tècnic de la plataforma MURAL que permet exercicis similars

a la pissarra MIRO però facilita molt més el guiatge de les sessions per tal de poder realitzar formacions o conferències interactives.

Objectius:

- Conèixer tècnicament la eina de formació interactiva.

- Conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu de la eina MURAL.

-Practicar i conèixer les dinàmiques que es poden treballar.


Sessió 2

Formació: Gestió de la participació per espais participatius digitals - SESSIÓ 2

Sessió conclosa

22 de abril de 2021

10:00 - 12:30 H

Lloc

Telemàtica

Descripció

La formació es realitzarà els dies 20 i 22 d'abril. Us recomanem l'assistència a les 2 sessions per assolir un coneixement complert.

Es treballarà sobre la gestió de la participació per espais participatius digitals. La primera sessió es treballaran les eines de  Miro, Mentimeter i Jamboard i a la segona sessió es treballarà Mural.

Formació a càrrec Hobest.


Descripció de la sessió 1:

Sessió dedicada al coneixement tècnic de de dues pissarres digitals i repàs d’una plataforma per a fer enquestes, votacions i dinàmiques lúdiques

Objectius:

- Conèixer tècnicament les tres eines de participació.

- Conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu de les pissarres i ésser capaços de generar enquestes.

- Practicar i conèixer exemples de dinàmiques que es poden realitzar amb les eines exposades.


Descripció de la sessió 2:

Sessió dedicada al coneixement tècnic de la plataforma MURAL que permet exercicis similars

a la pissarra MIRO però facilita molt més el guiatge de les sessions per tal de poder realitzar formacions o conferències interactives.

Objectius:

- Conèixer tècnicament la eina de formació interactiva.

- Conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu de la eina MURAL.

-Practicar i conèixer les dinàmiques que es poden treballar.