Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació: "Com posar focus i mirada estratègica en els projectes de l'ESS?"

Descripció

Breu descripció de l’activitat:  

La definició d’una bona estratègia empresarial és una part essencial de l’èxit d’un projecte econòmic, també en el marc de l’economia social i solidària. Per això, aquesta formació com a objectiu introduir algunes de les idees i conceptes clau per a la construcció d’una estratègia de negoci que sigui capaç de generar un bon equilibri entre la realitat i el desig, és a dir, entre allò que ens motiva i què volem fer i allò que ens permet aconseguir una sostenibilitat econòmica pel nostre projecte.   

Concretament, en aquesta sessió treballarem al voltant de la idea de la importància de posar focus, en el sentit de ser selectius respecte a què fem, perquè ho fem i com ho fem com a factor d’èxit en la definició de la nostra estratègia empresarial     

Durada de l’activitat: 1 sessió de 2 hores lectives 

Objectius generals de l’activitat 

  • Reflexionar críticament al voltant dels avantatges i els inconvenients de tenir un model de negoci més focalitzat o més dispers en relació al ventall d’activitats, projectes i línies de negoci que desenvolupa 

Objectius específics de l’activitat:

  • Conèixer quins són els factors que condicionen el desenvolupament d’un projecte empresarial més orientat a la focalització o a la dispersió en el context de l’ESS. 
  • Conèixer quins són els factors rellevants a tenir en compte a l’hora de transitar d’un model de negoci més dispers a un altre més focalitzat  
  • Identificar quin és el tipus de dinàmica del propi projecte empresarial en relació al binomi focalització-dispersió que s’explica en el marc de la formació.  

A qui es dirigeix:  Organitzacions, cooperatives i entitats de l’ESS interessades en millorar en la seva gestió interna mitjançant eines digitals 

Continguts temari: 

  • Factors rellevants en relació al binomi focalització-dispersió en els projectes ESS: L’equilibri entre els interessos individuals i el projecte col·lectiu Les necessitats del projecte i les necessitats socials del territori. La disponibilitat de fonts de finançament i el seu impacte en la direcció dels projectes
  • Com transitar d’un model de negoci dispers a un altre més focalitzat? Part I. Estratègia, mirada global i gestió doportunitats.    “Sense un rumb clar, cap vent és favorable”: definició de l’estratègia empresarial. El cost d’oportunitat de la transició: estar disposat a arriscar per avançar. El repte de mantenir el focus de forma dinàmica: aconseguir un bon equilibri entre les oportunitats de l’entorn i la direcció del projecte.  
  • Com transitar d’un model de negoci dispers a un altre més focalitzat? Part II. Especialització, professionalització i desenvolupament dels equips de treball. Equips polivalents o equips especialitzats: avantatges i inconvenients La professionalització de la gestió en els projectes ESS: resistències i oportunitats.  Transformació dels projectes segons els interessos i les motivacions dels equips de treball 

 

 

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Formació: "Com posar focus i mirada estratègica en els projectes de l'ESS?"

Més informació

Sessió conclosa

13 de febrer de 2024

10:00 - 12:00 H

Lloc

Telemàtica

Descripció

A càrrec d'HOBEST SCCL