Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Curs Formatiu "Feministitzem-nos: Eines per transformar les entitats de l'ESS"

Descripció

Aquest curs formatiu pretén donar eines  tangibles i marcs bàsics  a les entitats de l'Economia Social i Solidària per construir organitzacions més feministes.

Són un total de 6 sessions virtuals repartides al llarg del mes de maig, els dimarts i dijous de 17h a 19h.


Sessió 1: Governança: les esferes visibles i invisibles (7/5/24)

Què és la governança? Com ens governem tenint en compte la identitat, la cultura de relació i l'estratègia? Com ens encarem els conflictes interns derivats dels nostres rols i projectes?


Sessió 2: L'ABC dels aspectes legals de la conciliació (9/5/24)

Què diu la llei de conciliació? Fins on podem assumir i fins on volem arribar des de les entitats de l'ESS? A càrrec de l'Ana Muñoz Guardeño de La Ciutat Invisible.Sessió 3: Reglament de Règim intern amb perspectiva feminista: l'experiència de l'Esberla SSCL (14/5/24)

Quins continguts té un RRI? Com fer una regulació de les condicions laborals amb perspectiva feminista? Quins debats hem de tenir per desenvolupar el RRI?


Sessió 4: Transicions feministes: gestió de les resistències (16/5/24)

Per què un procés de transformació organitzacional feminista? Què ens mou a fer-lo? Què ens podem trobar en el procés?


Sessió 5: Plans d'Igualtat a les entitats de l'ESS (21/5/24)

Què és i què inclou un Pla d'Igualtat? Quins poden ser els seus impactes transformadors per a la cooperativa, l'Economia Social i Solidària i la societat?


Sessió 6: Protocols d'agressions: mirada restaurativa (23/5/24)

Per què necessitem protocols contra les agressions masclistes i LGTBI-fòbiques? Què és la mirada restaurativa i perquè ens pot ser útil en l'abordatge d'aquestes violències? 


Aquest curs formatiu a càrrec de l'Esberla SCCL és completament gratuït i forma part de l'oferta formativa de Coop Maresme 


Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Curs formatiu complet

Sessió conclosa

6 de maig de 2024

17:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtica

Formadora

Esberla SCCL

Descripció

Els dijous i dimarts del 7 al 23 de maig 


Sessió 1

Inscripció a la sessió: "Governança: les esferes visibles i invisibles"

Sessió conclosa

7 de maig de 2024

17:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtica

Formadora

Esberla SCCL

Descripció

Objectius generals de la sessió: 

 • Fer un breu recorregut teòric pels diferents elementes de la governança d'una cooperativa 
 • Explorar el  marc visible i invisible de la governança de les cooperatives 
 • Reflexionar sobre el model organitzatiu que tenim i volem a la nostra cooperativa
 • Generar un espai per parlar de Poder i Rang

Objectius específics de la sessió: 

 • Reflexionar sobre la cultura organitzativa i què dóna poder a la teva cooperativa 
 • Quins diferents models organitzatius hi ha i de què ens serveixen els organigrames?
 • Identificar els diversos tipus de poder que existeixen 
 • Donar un espai per reflexionar sobre la divisió de les tasques i funcions reproductives

Continguts/temari: 

 • Introducció a la governança i models organitzatius. De què parlem quan parlem de governança? Com ens governem tenint en compte la identitat, la cultura de la relació i l'estratègia 
 • Les relacions internes i invisibles, com ens comuniquem internament per tenir-nos cura? 
 • La gestió d'equips i de conflictes,com encarem els conflictes interns derivats dels nostres rols i projectes? 
 • Poder, què és més valorat/apreciat/reconegut/aplaudit/fàcil?
 • Recursos i exemples sobre models de gestió de governança en cooperatives i entitats

Sessió 1

Inscripció a la sessió: "L'ABC dels aspectes legals de la conciliació"

Sessió conclosa

9 de maig de 2024

17:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtica

Formadora

Esberla SCCL

Descripció

Continguts de la sessió:

 • L'autoregulació laboral de les cooperatives de treball: RRI
 • Reflexions entorn la "tirania de la falta d'estructures" 
 • Procés d'elaboració d'un RRI i models
 • Què diu la llei de conciliació? Fins on podem assumir i fins on volem arribar des de les entitats de l'ESS?
 • Riscos 
 • Oportunitats de millora 

A càrrec de l'Ana Muñoz Guardeño de La Ciutat Invisible.

Sessió 1

Inscripció a la sessió: "Reglament de Règim Intern (RRI) amb perspectiva feminista: l'experiència de l'ESBERLA SCCL "

Sessió conclosa

14 de maig de 2024

17:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtica

Formadora

Esberla SCCL

Descripció

Continguts/temari de la sessió: 

RRI amb perspectiva feminista

 • Què vol dir adoptar una perspectiva feminista en l'elaboració i implementació d'un RRI? 
 • Identificació d'àrees on aquests reglaments poden perpetuar o reforçar desigualtats de gènere

Com va ser el nostre procés de revsió de la regulació de condicions laborals amb perspectiva feminista? 

 • Procés de fer el RRI (cerca de documentació, lectures i fonts inspiradores, subvenció i acompanyament extern) 
 • Aplicació d'accions del pla d'igualtat
 • Polítiques de promomoció i remuneració 
 • Sistema de bestretes equitatives i augment salarial 
 • Foment de la participació i lideratge femeni

Detecció de debats en el sí de l'organització per desenvolupar el RRI 

 • Políticia salarial 
 • Condicions laborals i disposició de permisos i absències 
 • Abordatge inclusiu en llenguatge i redacció 
 • Prevenció i resposta a la discriminació i assetjament 
 • Gestió de conflictes

Avaluació del RRI: orientacions i claredat en el sistema i procés d'avaluació 


Sessió 1

Inscripció a la sessió: "Transicions feministes a les entitats: gestió de les resistències"

Sessió conclosa

16 de maig de 2024

17:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtica

Formadora

Esberla SCCL

Descripció

Objectius de la sessió:

 • Guanyar una visió panoràmica de les implicacions d'un procés de transformació organitzacional feminista 
 • Objectiu específics de l'activitat: Reflexionar sobre la cultura hagemònica de l'organització i com ens podem relacionar amb la introducció de canvis des de la perspectiva feminsita 

Continguts/temari: 

 • Davant del que han fet fins ara l'itinerari, comencem a veure què implica fer una transició feminista 
 • Reflexionar sobre la cultura hagemònica a la que ens plantegem incorporar aquest feminisme 
 • Identificar potencials resistències i com ens hi relacionem 
 • Perquè un procés de transformació/transició organitzacional feminista?: Què ens mou a fer-lo? Què ens podem treobar en el procés? Reflexió sobre resistències 

Sessió 1

Inscripció a la sessió: "Plans d'igualtat a les entitats de l'ESS"

Sessió conclosa

21 de maig de 2024

17:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtica

Formadora

Esberla SCCL

Descripció

Objectius generals de la sessió: 

 • Augmentar el compromís en l'avenç per la igualtat de gènere i l'eradicació de les violències masclistes
 • Conèixer i comprendre l'eina del Pla d'Igualtat 

Objectius específics de l'activitat: 

 • Identificar els obstacles que dificulten la igualtat de gènere en el context de la cooperativa
 • Incorporar de manera transversar el principi d'igualtat de gènere en l'organització interna de la cooperativa
 • Aprofundir en l'impacte transformador de que són els Plans d'Igualtat 

Continguts/temari:

 • Què és un Pla d'Igualtat? 
 • Què inclou un Pla d'Igualtat? Quin és el seu contingut i objectius? 
 • Quina és la política d'igualtat actual?
 • Quins poden ser els seus impactes transformadors per a la cooperativa, l'economia social, la societat en sí?

Sessió 1

Inscripció a la sessió: "Protocol d'agressions: mirada restaurativa"

Sessió conclosa

23 de maig de 2024

17:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtica

Formadora

Esberla SCCL

Descripció

Objectius generals de l'activitat: 

 • Reflexionar al voltant de l'eina del protocol contra agressions masclistes i lgtbifòbiques 
 • Conèixer la metodologia de la mirada restaurativa 
 • Oferir recursos i exemples de protocols amb mirada restaurativa 

Objectius específics de l'activitat: 

 • Identificar les tipologies de violències masclistes i lgtbifòbiques 
 • Conpeixer les fases d'elaboració d'un protocol i figures referents 
 • Conèixer la justícia restaurativa 
 • Treballar els diferents rols que entren en joc en situacions de violències

Contingut/temari:

 • Que és un protocol  i per què necessitem tenir-lo 
 • Que necessitem per elaborar un protocol, que necessitem abordar situacions d'agressions/violència 
 • Que són les violències masclistes i LGTBifòbiques i com identificar-les 
 • Recursos i exemples de protocols amb mirada restaurativa