Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Com funcionen les licitacions? Taller pràctic per conèixer els aspectes clau per presentar- se a licitacions

Descripció

Dates: 11 i 13 de maig


Objectius generals de l’activitat: 

• Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions 

• Desenvolupar estratègies de millora de les proposicions 


Objectius específics de l’activitat: 

• Saber interpretar els plecs de condicions i aprendre com funciona el procés de contractació. 

• Saber desenvolupar la licitació segons els criteris d’adjudicació 

• Donar compliment a totes les obligacions documentals i jurídiques. 

• Conèixer estratègies d’intercooperació i col·laboració per a la presentació de licitacions. 

• Saber ponderar els criteris. 


Temari complert: 

• En què consisteixen les licitacions? 

• Quines tipologies de contractes i procediments hi ha? 

• El plec de condicions administratives 

• El plec de condicions tècniques 

• La documentació administrativa 

• La solvència tècnica i econòmica 

• Integració de solvència i la UTE 

• Procés de presentació. Els sobres. 

• El RELI.

• Anàlisi dels criteris que depenen d’un judici de valor: el projecte tècnic.

• Anàlisi dels criteris automàtics: fórmula ponderada i acreditacions. 

• Què cal tenir en compte per presentar l'oferta econòmica. Els valors anormals o desproporcionats. 

• Mesures especials d’execució.


Formació a càrrec de Facto
Selecciona les sessions on vulguis participar: