Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Cicle impulsem l’habitatge cooperatiu a Mataró

Descripció

Cicle de tres sessions amb l’objectiu d’establir les bases que permetin crear un primer grup de persones interessades en que hi hagi un projecte d’habitatge cooperatiu autogestionat, comunitari i arrelat al territori de Mataró. Al llarg del cicle s’aniran explicant les claus del model així com s’anirà consolidant el grup.


1. Sessió divulgativa: Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús? 

9 d'octubre de 2023 a les 18.30h


2. Sessió d’imaginaris: Quin es l’habitatge cooperatiu que volem construir? 

20 de novembre de 2023 a les 18h


3. Sessió d’activació: Quines son les fases d’un projecte d’habitatge cooperatiu? 

15 de gener de 2024 a les 18h

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús? (Sessió divulgativa)

Més informació

Sessió conclosa

9 de octubre de 2023

18:30 - 20:00 H

Lloc

Cafè de Mar (Mataró)

Descripció

La sessió divulgativa consisteix en una introducció i explicació del model d’habitatge cooperatiu, les seves característiques,  experiències en el territori i les passes per impulsar un projecte autogestionat i arrelat al territori. També hi haurà torn obert de paraula i una petita dinàmica de coneixença.
Sessió 1

Quin és l’habitatge cooperatiu que volem construir? (Sessió d'imaginaris)

Més informació

Sessió conclosa

20 de novembre de 2023

18:00 - 20:00 H

Lloc

Cafè de Mar (Mataró)

Descripció

En aquesta sessió ens centrarem en parlar de la part arquitectònica d’un projecte, posant èmfasi en els espais col·lectius de la cooperativa i en com podem crear comunitat i arrelament amb el barri. Aquesta sessió tindrà un caràcter més pràctic amb dinàmiques per conèixer les diferents visions de les persones assistents.Sessió 1

Quines son les fases d’un projecte d’habitatge cooperatiu (Sessió d’activació)

Més informació

Sessió conclosa

15 de gener de 2024

18:00 - 20:00 H

Lloc

Cafè de Mar (Mataró)

Descripció

S’explicaran en detall les diferents fases de promoció d’un projecte; des de el moment de creació del grup, l’accés al sol o a un edifici, el finançament, etc. Es traçarà un full de ruta amb les passes a seguir en funció de la composició del grup que hagi sorgit a Mataró i tenint en compte les oportunitats que hi pot haver en el municipi.