Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Cicle impulsem l’habitatge cooperatiu a Mataró

Descripció

Cicle de tres sessions amb l’objectiu d’establir les bases que permetin crear un primer grup de persones interessades en que hi hagi un projecte d’habitatge cooperatiu autogestionat, comunitari i arrelat al territori de Mataró. Al llarg del cicle s’aniran explicant les claus del model així com s’anirà consolidant el grup.


1. Sessió divulgativa: Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús? 

9 d'octubre de 2023 a les 18.30h


2. Sessió d’imaginaris: Quin es l’habitatge cooperatiu que volem construir? 

20 de novembre de 2023 a les 18h


3. Sessió d’activació: Quines son les fases d’un projecte d’habitatge cooperatiu? 

15 de gener de 2024 a les 18h

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Cicle sobre habitatge coopratiu (Sessió 1: Divulgativa)

Sessió conclosa

9 de octubre de 2023

18:30 - 20:00 H

Lloc

Cafè de Mar (Mataró)

Descripció

Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús? (Sessió divulgativa)

La sessió divulgativa consisteix en una introducció i explicació del model d’habitatge cooperatiu, les seves característiques,  experiències en el territori i les passes per impulsar un projecte autogestionat i arrelat al territori. També hi haurà torn obert de paraula i una petita dinàmica de coneixença.
Sessió 1

Cicle sobre habitatge cooperatiu: Sessió 2, Imaginaris

Sessió conclosa

20 de novembre de 2023

18:00 - 20:00 H

Lloc

Cafè de Mar (Mataró)

Formadora

La Dinamo

Descripció

Quin és l’habitatge cooperatiu que volem construir? (Sessió d'imaginaris)

En aquesta sessió ens centrarem en parlar de la part arquitectònica d’un projecte, posant èmfasi en els espais col·lectius de la cooperativa i en com podem crear comunitat i arrelament amb el barri. Aquesta sessió tindrà un caràcter més pràctic amb dinàmiques per conèixer les diferents visions de les persones assistents.Sessió 1

Quines son les fases d’un projecte d’habitatge cooperatiu (Sessió d’activació)

Sessió conclosa

15 de gener de 2024

18:00 - 20:00 H

Lloc

Cafè de Mar (Mataró)

Formadora

La Dinamo

Descripció

S’explicaran en detall les diferents fases de promoció d’un projecte; des de el moment de creació del grup, l’accés al sol o a un edifici, el finançament, etc. Es traçarà un full de ruta amb les passes a seguir en funció de la composició del grup que hagi sorgit a Mataró i tenint en compte les oportunitats que hi pot haver en el municipi.