Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Caminant cap a la igualtat salarial: aprèn a fer i a interpretar el registre retributiu de la teva entitat

Descripció


L’entrada en vigor del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes" obliga a totes les empreses que hagin de registrar el seu pla d'igualtat (les de més de 50 persones treballadores, les obligades pel conveni col·lectiu, i aquelles que així ho vulguin de manera voluntarària) a realitzar una auditoria retributiva: una diagnosi sobre els factors que generen bretxa salarial entre dones i homes, i un pla d'accions per eradicar-la, i a tal efecte han de tenir feta una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere i el registre retributiu.

Més enllà del compliment legal, dur a terme una auditoria retributiva permet prendre consciència dels factors que causen (o minven) la bretxa salarial en una entitat en concret, i poder dissenyar mesures i mecanismes per eradicar-la. L’auditoria retributiva és, per tant, una oportunitat de revisió col·lectiva de l’entitat o empresa des d’una perspectiva de gènere, atenent a l’impacte en les condicions materials de les persones que hi treballen.


Objectius generals de l’activitat

  • Comprendre què és la bretxa salarial i els factors que la causen

  • Conèixer les obligacions legals en matèria de registre retributiu i auditoria salarial

  • Comprendre els objectius transformadors i l’abast del procediment del registre i l’auditoria salarial

  • Conèixer i posar en pràctica la metodologia per fer el registre i l’auditoria salarial


Objectius específics de l’activitat:

  • Conèixer les principals novetats legals en matèria de registre retributiu i auditoria salarial

  • Comprendre el marc dels procediments, i la seva utilitat per revisar col·lectivament les condicions de treball des d’una perspectiva feminista

  • Conèixer i testejar les eines creades pel Ministeri d’Igualtat per dur a terme el registre retributiu i l’auditoria salarial

  • Donar resposta als dubtes dels i les participants, en quant a obligacions legals i metodologia

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar: