Aquí assessorem l'ESS! Segell per a gestories


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1. Introducció

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell: "Aquí assessorem l'ESS!"

A càrrec de ALC Assessors.


SESSIÓ #1 INTRODUCCIÓ

 • Introducció al model de negoci cooperatiu
 • Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)
 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social


Sessió 2. Règim Laboral i Societari

Data: 3 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.

A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #2 RÈGIM LABORAL I SOCIETARI

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
 • Règim de cotització


Sessió 3. Règim Econòmic i Comptable

Data: 10 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.

A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #3 RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABLE

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres
 • PGC de cooperatives
 • Capital social
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins.
 • Transformació, fusió, escissió, liquidació
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 4. Règim Fiscal

Data: 17 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.

A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #4 RÈGIM FISCAL

 • Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990
 • Cooperatives protegides i especialment protegides
 • Pèrdua de la protecció fiscal
 • Beneficis fiscals de les cooperatives
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
 • Impost de societats
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
 • Aplicació del resultat econòmic
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 5. Finançament i Recursos econòmics

Data: 24 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.

A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #5 FINANÇAMENT I RECURSOS ECONÒMICS

 • Tipus de finançament
 • Finances ètiques i pròpies de l'ESS
 • Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives
 • Instruments financers de l'ESS