Formació: Corresponsabilitat i organització del temps i els treballs des d’una perspectiva feminista - PRESENCIAL !


Activitats en aquesta formació:

Formació: Corresponsabilitat i organització del temps i els treballs des d’una perspectiva feminista - PRESENCIAL !

Data: 22 de juny de 2021

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Cafè de Mar

Descripció:

Dates: 22 i 29 de juny de 10 a 13h, presencial, a Cafè de Mar


Objectius:

- Conèixer les aportacions teòriques crítiques al voltant de l’organització social del temps i els

treballs en les societats capitalistes i patriarcals

- Proporcionar les eines per comptabilitzar i analitzar la desigualtat del temps i els treballs i

reflexionar sobre les dades existents en el context actual de la pandèmia

- Analitzar críticament l’impacte de les polítiques de conciliació laboral i familiar i reflexionar

sobre les possibilitats de transformar el model a partir de polítiques públiques i bones

pràctiques des de la corresponsabilitat social de la cura

- Aplicar el coneixement teòric i pràctic del curs per transformar la cultura del temps i els

treballs a les nostres organitzacions laborals, socials i polítiques


Continguts:

El curs consta de tres sessions online de dues hores que combinen l’explicació teòrica per part de la

formadora, l’aportació de recursos per ampliar la informació i el debat dinamitzat entre les persones

assistents.


L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DEL TEMPS: NEUTRAL AL GÈNERE I AL PODER?

- El temps més enllà del rellotge: una qüestió de poder

- Les crítiques feministes a l’organització social del temps i els treballs

- Comptar per transformar: eines per mesurar el temps i els treballs


REVALORITZAR EL TREBALL DE CURA, AVANÇAR CAP A LA CORRESPONSABILITAT

- La trampa de la conciliació: les dobles i triples presències

- Els impactes de la COVID-19: la crisi de cures al descobert

- Mesures per avançar cap a la corresponsabilitat social de la cura


LA CULTURA DEL TEMPS I ELS TREBALLS A LES NOSTRES ORGANITZACIONS

- La cultura de la productivitat a les organitzacions

- El temps i les desigualtats en la participació social i política

- Eines per una transformació feminista de les organitzacions


Formació a càrrec de l'Esberla