Formació. Associació o cooperativa en l'àmbit cultural


Activitats en aquesta formació:

Formació Associació o cooperativa en l'àmbit cultural

Data: 28 de juny de 2022

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Telemàtica

Descripció:

RESUM DE CONTINGUTS

o Marc jurídic i legal de les Associacions Culturals

o Què és una Associació Cultural d’utilitat pública? Obligacions legals i oportunitats d’aquest model

o Breu comparativa dels règims econòmic, fiscal i laboral de les cooperatives i associacions culturals

o Associacions vs Cooperatives sense ànim de lucre: oportunitats de finançament públic i privat diferenciades

o Sóc associació i realitzo activitat econòmica, haig de transformar-me en cooperativa? Quan i com? Anàlisi de cas Pràctic