Coop Maresme

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació. Associació o cooperativa en l'àmbit cultural

Descripció

Format: ONLINE


Organitza: FACTO


Resum de continguts:


Marc jurídic i legal de les Associacions Culturals


Què és una Associació Cultural d’utilitat pública? Obligacions legals i oportunitats d’aquest model


Breu comparativa dels règims econòmic, fiscal i laboral de les cooperatives i associacions culturals


Associacions vs Cooperatives sense ànim de lucre: oportunitats de finançament públic i privat diferenciades


Sóc associació i realitzo activitat econòmica, haig de transformar-me en cooperativa? Quan i com? Anàlisi de cas Pràctic

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Formació Associació o cooperativa en l'àmbit cultural

Més informació

Sessió conclosa

28 de juny de 2022

16:00 - 18:00 H

Lloc

Telemàtica

Descripció

RESUM DE CONTINGUTS

o Marc jurídic i legal de les Associacions Culturals

o Què és una Associació Cultural d’utilitat pública? Obligacions legals i oportunitats d’aquest model

o Breu comparativa dels règims econòmic, fiscal i laboral de les cooperatives i associacions culturals

o Associacions vs Cooperatives sense ànim de lucre: oportunitats de finançament públic i privat diferenciades

o Sóc associació i realitzo activitat econòmica, haig de transformar-me en cooperativa? Quan i com? Anàlisi de cas Pràctic